Filtri

Lamef produce una vasta gamma di filtri a secco:
- a maniche autopulenti
- a cartucce autopulenti - sia in versione standard che in versione ATEX

BF

CF1

CF4

CF8

CF12

CFK16XL-RT

PC12XL

PC16XL

PC16XL-RT

CFK16XL-RT